Dodavanje lanca kvizova

Da
Samo jedan kviz može biti dodan na kurs

Yes
Ako je "naziv fajla" fajl, tretira se kao početak lanca kvizova Vrelih Krompirića i svi kvizovi u lancu će biti dodani na kurs sa sličnim opcijama.

Ako je "naziv fajla" folder, svi kvizovi Vreli Krompirići u folderu, će biti dodani na kurs, kao lanac kvizova sa identičnim opcijama.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English