Klik (odabir) staze

Ova tebela pokazuje detalje svakog klika studenata, tokom celokupnog učestvovanja u kvizu Vreli Krompirići .

Primetimo, da je ovaj izveštaj vrlo prostran i vrlo dugačak, pa se pri pokušaju preuzimanja i pregleda koriste programi sa raširenim stranicama, kakav je Microsoft Excel.

Svaki red u tabeli sadrži sledeće informacije:

Koji klik? Sledeći detalji određuju koji klik, u kom pokušaju, od strane kog studenta, u kom kvizu i u kojoj sekciji se ovaj red poziva:

Na koja pitanja je uticano(kliknunto)? Sledeći detalji pokazuju, na koja pitanja je uticano trenutnim klikom .

Na koliko pitanja je uticano? Sledeći detalji pokazuju ukupan broj pitanja, ako je na neko od njih uticano trenutnim klikom, i ukupan broj pitanja na koje je uticano malo dalje u kvizu.

Rezultati Sledeći detalji pokazuju rezultate aktivirane ovim klikom ili malo dalje za kviz.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English