Iznuditi Moodle da koristi Moodle-spojiva medijska polja za rad

Ne
Moodle neće menjati podešavanja na nekom medijskom polju za rad, u kvizu.

Da
Moodle će forsirati kviz da koristi Moodle spojiva medijska polja za rad, radi pokretanja fajlova kao što su:

  • avi
  • mpeg
  • mpg
  • mp3
  • mov
  • wmv

Informišite se više na: Relative URLs, media players and Hot Potatoes

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English