Relativne URL(putanje), medijska polja rada i Vreli Krompirići

Definicije

URL
Adresa pomoćnih sredstava interneta, kao što su Web-stranica, slike ili zvučni fajlovi.

Apsolutna URL(absolute URL)
URL, koja započinje sa: "http: //" nazvana je apsolutna URL. Gde god da se koristi, uvek upućuje na isto mesto pomoćnog sredstva.

Relativna URL(relative URL)
URL, koja ne započinje sa: "http:// " nazvana je relativna URL. Može se kombinovati sa apsolutnom URL, na "glavnoj" strani, uzimajući apsolutnu URL ciljnog sredstva (onog koje trenutno pretražujemo)

Relativne URL u kvizu Vreli Krompirići

Relativne URL su pogodan načini da bi bliže označili slike, zvukove i snimke u kvizu Vreli Krompirići, zato što dopuštaju da kviz bude pregledan i testiran na lokalnom računaru, pre nego što se postavi na Moodle sajt. Kada je kviz postavljen na Moodle sajt, multimedijski fajlovi moraju takođe biti preuzeti, i dostupni su kada se kvizom upravlja preko Moodle-a.

Iz sigurnosnih razloga, Moodle ne dozvoljava direktan pristup fajlovima kursa. Sve potražnje za fajlovima u datom kursu prolaze kroz sigurnosni tekst, koji proverava da li je osoba koja traži fajl upisana na kurs. Ipak, mehanizam može "slomiti" relativne linkove korišćene u kvizu, zato što normalna pravila za dobijanje apsolutne URL iz relativne URL ne funkcioinšu.

Rešenje je dosta jednostavno: sve relativne URL moraju biti pretvorene u apsolutne URL u vreme kada kviz koristi pretraživač. U slučaju kviza Vreli Krompirići, URL će biti pretvoreni pomoću Moodle-a, pa se zadovoljni kreatori ne moraju zamarati ovim.

Medijska polja rada u kvizu Vreli Krompirići

Neka medijska polja rada ne prihvataju medijske fajlove koji dolaze putem tekstova koji "čuvaju" fajlove kursa. U ovoj situaciji, neophodno je zameniti medijska polja rada sa nekim za koji znamo da će biti kompatibilan sa Moodle. Ovo možete uraditi modifikacijom  karakteristika medijskih polja za rad u kvizu, ili možete iznuditi Moodle da on to uradi pomoću opcije "Forsiranje medijskih polja za rad" podešene na "Da", na stranici podešavanja kviza.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English