Navigacija (upravljanje pomoću npr.mape)

Možete bliže označiti različite pomoćne navigacije za kviz Vreli Krompirići.

Moodle navigaciona linija
Standardna Moodle navigaciona linija će biti prikazana na vrhu strane, u istom prozoru gde je i kviz.

Moodle navigacioni okvir
Standardna Moodle navigaciona linija će biti prikazana u odvojenom okviru, na vrhu kviza.

(<IFRAME>)
Standardna Moodle navigaciona linija će biti prikazana u istom prozoru gde je i kviz, a  kviz će biti predstavljen u  <iokvir> (<IFRAME>)

Dugmad kviza Vreli Krompirići
Kviz će biti prikazan sa dugmićima za navigaciju, ako su neki dugmići definisani  u kvizu.

Jedino "Vrati gore" dugme
Kviz će biti prikazan sa jednim "Vrati gore" dugmetom, na vrhu stranice.

Bez
Kviz će biti prikazan bez pomoći navigacije.tj. bez Moodle navigacione linije, i bez navigacionih dugmića za kviz "Vreli Krompirići". Kada na sva pitanja u tekućem kvizu bude tačno odgovorno, Moodle će bilo koji od ta dva vratiti na stranicu kursa, ili će prikazati sledeći kviz, u zavisnosti od podešavanja opcije polja "Prikazati sledeći kviz?" za tekući kviz.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English