Prikaz(izveštaj) sadržaja

Možete postaviti različit sadržaj za prikaz kviza "Vreli Krompirići"

Selekcija vrste prikaza(izveštaja)

Pregled
Ovi izveštaji su liste svih učestvovanja u kvizu. Prikazuju slike i imena svakog korisnika u nizu sa njihovim ocenam za kviz i rezultatima, vremenom i trajanjem učešća u kvizu.Učešća mogu biti selektovana i onda, ako treba, izbrisana .

Jednostavna statistika
Ovaj izveštaj je lista svih učestvovanja u kvizu, izuzev učestvovanja "u napretku". Prikazuje slike i imena svakog korisnika u nizu, sa njihovim ocenam za kviz i rezultatima svih pitanja u svim učestvovanjima. Takođe daje procenat rezultata pojedinačnih pitanja i kviza u celini.

Detaljna statistika
Ovaj izveštaj predstavlja pune detalje svih učestvovanja na kvizu, izuzev učestvovanja "u napretku". Izveštaj sadrži sledeće tabele:

Izveštaj o povlačenju klika
Ovaj izveštaj predstavlja detalje svakog klika, od strane svakog studenta u svim učestvovanjima u kvizu, izuzev učestvovanja "u napretku". Izveštaj može biti veoma velik i u cilju preuzimanja i pregleda koriste se programi širokih stranica, kakav je Microsoft Excel. Detalji kolumni u ovom sadržaju su dostupni u pomoćnom fajlu-tabeli povlačenja klika(click trail table ).

Sadržaj prevlačenja klika (click reporting) je jedino dostupan ako je omogućen prikaz klikova u aktivnostima VrelogLonca.

Selekcija korisnika

Svi korisnici
Izveštaj  će prikazati odgovore svih korisnika koji su učestvovali u kvizu. Ovo uključuje korisnike koji nisu trenuto upisani na kurs, "gostujuće" korisnike, kreatore kursa i Moodle administratora.

Svi sudionici u igri Izveštaj  će prikazati odgovore svih studenata i profesora koji su trenutno upisani na kurs, kao i odgovore "gostujućih" korisnika, kreatora kursa i Moodle administratora.

Grupa: naziv grupe
Izveštaj  će prikazati odgovore svih studenata selektovanih u grupi. Ako nema grupa definisanih za ovaj kurs, opcije za grupe se neće pojaviti u opadajućem meniju.

Upisani studenti
Izveštaj  će prikazati odgovore svih studenata trenutno upisanih na kurs.Odgovori profesora neće biti uključeni u prikaz.

Pojedinačni studenti
Izveštaj će prikazati odgovore pojedinačnih studenata selektovanih u opadajućem meniju imena studenata.

Selekcija ocena

Sva učešća
Izveštaj će uključiti odgovore svakog korisnika, pri svakom učešću u kvizu.

Najbolje učešće
Izveštaj će uključiti samo odgovore najviše ocenjenih učešća, za svakog korisnika.

Prvo učešće
Izveštaj će uključiti samo odgovore prvog učešća svakog korisnika.

Poslednje učešće
Izveštaj će uključiti samo odgovore većinom nedavnih  učešća svakog korisnika.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English