Format izveštaja

Možete postaviti različite formate izlaznih podataka, za kviz "Vreli Krompirići".

Format izveštaja

HTML
izveštaj će biti generisan HTML formatom, pogodnim za prikaz u Web-pretraživaču.

Excel
izveštaj će biti generisan kao ".xls" fajl, koji može biti otvoren pomoću programa sa širim stranicama, kakav je Microsoft Excel.

Tekst
izveštaj će biti generisan kao tekstualni fajl, koji može biti otvoren tekst editorom (tj.tekst uređivačem).

Dekodiranje

lista za dekodiranje može biti ponuđena, što vam dozvoljava da prebacite vaše vrednosti sadržaja dekodiranjem, ako to vaš program širih stranica podržava. Na primer, Microsoft Excel-u odgovara "SJIS" dekodiranje za Japance. Ova lista mogućih dekodiranja, može biti podešena od strane administratora sajta, u stranici za "Podešavanja" za elemenat VrućegLonca.

Umetanje podataka

Da
dugačke vrednosti podataka će biti "umetnute" u odgovarajuću ćeliju tabele. Ovo neke redove čini veoma velikim.

Ne
vrednosti podataka neće biti umetnute.

Prikaz legende

Da
u glavnom izveštaju, pitanja i odgovori će biti predstavljeni slovima. Legenda će biti podešena tako da prikazuje koje slovo predstavlja koja pitanja ili odgovore.

Ne
pitanja i odgovori će se pojaviti u celosti u sadržaju, a legenda neće biti generisana.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English