Prikaz sledećeg kviza

Ne
Kada se kviz Vreli Krompirići završi, Moodle će zapisati rezultate i vratiti ih na glavnu stranicu tekućeg kursa

Da
Kada se kviz Vreli Krompirići završi, Moodle će zapisati rezultate i prikazati sledeći kviz Vreli Krompirići u tekućoj sekciji. Ako nema više kvizova, Moodle će vratiti glavnu stranicu tekućeg kursa.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English