Sparivanje ocena

Uvezene ocenemoraju da odgovaraju ocenama neke od fisknih lista sa validnim ocenama, kao što sledi...

takođe su dozvoljene negativne vrednosti ocena sa gornje liste su takođe dozvoljene.

Postoje dva načina podešavanja ovog prekidača. Oni utiču na to kako rutine za uvoz ocena tretiraju vrednosti koje ne odgovaraju u potpunosti nekoj od vrednosti sa gornje liste

Upozorenje: neki prilagođeni formati za uvoz direktno upisuju vrednosti u bazu podataka i mogu preskačiti ovu proveru

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English