Saglašavanje sa procenom

Zadatak u radionici može imati neku od sledećih karakteristika:

  1. U fazi predavanja i procenjivanja zadataka studenti mogu videti procene koje su dali drugi studenti. Ne postoje povratne informacije od studenata koji su predali rad do studenata koji su uradili procenu. Dakle, postoje povratne informacije samo u jednom smeru između učesnika u odnosu na bilo koji rad.
  2. U fazi predavanja i procenjivanja zadataka studenti mogu videti procene koje su dali drugi studenti i dozvoljeno im je da komentarišu te procene. Mogu da se saglašavaju ili da se ne saglašavaju sa procenama (učesnika). Ako se saglašavaju sa procenom, onda procena ostaje i koristi se u konačnom proračunu prilikom određivanja ocene koje su učesnici dali određenom radu. Ako se, pak, ne saglašava sa procenom, studentu koji je dao procenu daje se prilika da je ponovo razmotri. Krug razmatranje/nesaglašavanje može se nastavljati sve dok se ne postigne dogovor ili se ne dostigne krajnji rok za predaju rešenja. Procena koja je još uvek sporna kada se dostigne krajnji rok ne uzima se prilikom određivanja konačnih ocena. Ovo pruža povratne informacije u oba smera za svaki rad.

Ako je izabran drugi metod rada postoji mogućnost isključivanja prikazivanja ocena. Dakle, ako je uključena ova opcija "sakrij ocene", onda se komentari u proceni prikazuju jedino studentu čiji rad se procenjuje. Ocene se prikazuju jedino nakon potvrđivanja (bez komentara). Ova opcija ima efekta jedino kada se zahteva postizanje dogovora oko procene.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English