Prelamanje konačne ocene

Tabela na ekranu prikazuje Vam konačnu ocenu i kako se do nje došlo. Konačna ocena se dobija iz moguće tri komponente:

  1. Ocena predavača za Vaš priložen rad.
  2. Prosek ocena učesnika za Vaš priloženi rad.
  3. Ocena za Vaše umeće u fazi ocenjivanja učesnika. Ovo umeće se bazira na (a) tome da li su Vaše ocene bile previsoke ili preniske u poređenju sa prosečnom ocenom drugij studenata (ovo se zove odstupanje) (b) tome da li Vaše ocene prate, ponovo po proseku, ocene koje su dali drugi studenti (ovo se zove pouzdanost) i (c) kvalitetu Vaših komentara drugih radova koje ste ocenjivali. Ovo ocenjuje predavač. Ove tri ocene umeća dobijaju težinsku vrednost na osnovu faktora 1:2:3 respektivno da bi se dobila ukupna ocena koja se koristi. Drugim rečima, predavačevo ocenjivanje komentara dobija istu težinsku vrednost kao i faktori Odstupanja i Pouzdanosti zajedno.

Ove tri komponente mogu biti težinski vrednovane onako kako se smatra prigodnim za zadatak. Ove tri težinske vrednosti se prikazuju u manjoj tabeli.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English