Upoređivanje procena

U radionici je uobičajeno da jedno rešenje proceni predavač i student. Ako se koriste primeri onda ih predavač prvo proceni pre nego što studenti procene određeni izbor istih. Radovi studenata mogu biti procenjeni od strane predavača, bar deo njih , od strane određenog broja studenata. Radionica dozvoljava predavaču da dodeli proporciju ocene procenama studenata, ostatak ocene se dodeljuje procenama samog rada. (Proporcija ocene koja se daje ovim dvema oblastima postavlja se pri kraju radionice.) Procenama studenata daje se ocena bazirana na njihovom slaganju sa odgovarajućim procenama koje je uradio predavač. (U odsustvu predavačeve procene koristi se prosečna vrednost studentskih procena.)

Stepen slaganja procene studenta i procene predavača baziran je na razlikama između rezultata u pojedinačnim elementima (tačnije, kvadrati razlika se koriste). Srednja vrednost ovih razlika mora se konvertovati u smislenu ocenu. Opcija "Upoređivanje procena" predavaču dozvoljava stepen kontrole nad tim kako će se ova upoređivanja konvertovati u ocene.

Da biste shvatili kakav efekat ima ova opcija, uzmite (veoma jednostavan) slučaj procene koja ima deset Da/Ne pitanja. Na primer, procena može koristiti pitanja kao "Da li je tabela korektno napravljena?", "Da li je izračunati profit $100.66?" itd. Pretpostavimo da postoji deset ovakvih pitanja. Kada je izabrana opcija "Vrlo slabo", savršeno slaganje između procena studenta i predavača daje ocenu od 100%, ako postoji samo jedno pitanje koje se ne poklapa ocena je od 90%, dva neslaganja daju 80%, tri neslaganja 70% itd. Ovo može izgledati veoma razumno i možete se zapitati zašto se onda ova opcija naziva "Vrlo slabo" upoređivanje. Elem, posmatrajte slučaj studenta koji radi potpuno nasumično procenjivanje gde su odgovori na deset pitanja jednostavno pogađani. U proseku ovo bi rezultovalo poklapanjem u pet od deset pitanja. Dakle, neozbiljna procena će dobiti ocenu od oko 50%. Situacija postaje nešto osetljivija sa opcijom "Slabo", tada nasumična procena dobija oko 20%. Kada je izabrana opija "Dovoljan", nasumično pogađanje će rezultovati ocenom nula u većini slučajeva. Na ovom nivou, ocena od 50% se daje kada se poklapaju dve procene na osam pitanja od deset. Ako se tri pitanja ne poklapaju onda se daje ocena od 25%. Kada je opcija postavljena na "Striktno" ako imate dva pitanja out of sync ocena je 40%. Premeštanjem na teritoriju "Vrlo striktno" neslaganje u samo dva pitanja daje ocenu od 35% a odstupanje u samo jednom pitanju daje ocenu 65%.

Ovaj primer je pomalo neprirodan kako većina procena obično ima elemente koji imaju niz vrednosti pre nego samo Da i Ne. U ovim slučajevima veća je verovatnoća da upoređivanje rezultuje nešto višim ocenama u odnosu na vrednosti navedene gore. Ponuđeni su različiti nivoi (Veoma slabo, Slabo, Dovoljno, ...) tako da predavač može tačno da uskladi upoređivanja. Ako smatra da su ocene koje su dodeljene procenama suviše niske onda ovu opciju treba podesiti na "Slabo" ili čak i "Vrlo slabo". U suprotnom, ako su ocene za procene studenata, u opštem slučaju, suviše visoke treba podesiti ovu opciju bilo na "Striktno" ili "Vrlo striktno". Najbolja početna tačka je opcija "Dovoljan".

U toku kursa radionice predavač može smatrati da su ocene koje su dobile procene studenata suviše niske ili suviše visoke. Ove ocene se prikazuju na stranici Administracija za vežbu. U tom slučaju, predavač može promeniti podešavanje ove opcije i ponovo izračunati ocene za procene studenata ("Ocene ocenjivanja"). Ponovno računanje se može uraditi klikom na link "Ponovno ocenjivanje studentskih procena" koji se nalazi na stranici administracije za vežbu. Ovo se bezbedno može izvesti u bilo komjem momentu u toku radionice.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English