Uređivanje komentara

Kao što je slučaj i sa ostalim komponentama tako i je ovde dozvoljen kratak vremenski period u toku kojeg komentari mogu biti ispravljeni. Komentari se ne prikazuju u proceni pre isteka ovog vremena.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English