Konačne ocene

Tabela na ekranu prikazuje konačne ocene i njihov prosek koji se prikazuju studentima. Ako su negde izostavljene vrednosti u tabeli, postoji mogućnost da se vrati "nazad" i da se dodaju iste. Zapravo, postoje dve vrste prilagođavanja Konačnih ocena.

  1. Ako treba dodati ocenu predavača, onda rad može biti ocenjen odlaskom na predavačevu stranicu Rukovanje zadacima za taj zadatak i klikom na link "Studentska rešenja za procenu". Bilo koje neprocenjeno rešenje može biti ocenjeno. Kada je ovo završeno prebacite zadatak u Fazu 3 i ponovo izračunajte Konačne ocene. Na sličan način bilo koja neocenjena procena može biti ocenjena na stranici za Rukovanje zadacima.
  2. Ako se želi koristiti različita šema težinskih vrednosti onda zadatak treba premestiti nazad u Fazu 3 gde se može kliknuti na link "Izračunaj konačne ocene" i uneti nove težinske vrednosti. Nakon što su ocene ponovo izračunate zadatak treba premestiti u Fazu 4 i nove ocene učiniti dostupnim.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English