Ocenjivanje studentskih procena

Ovaj ekran se koristi za unos ocena predavača za procene koje su uradili studenti tokom faza predaje zadataka i ocenjivanja istih. Koristi se relativno jednostavno ocenjivanje, score out of 20. Predavač može da odluči šta se ocenjuje kao i relativan zbir iz instrukcija koje su date studentima pre početka zadatka. Na primer, na višem nivou od studenta se može zahtevati da daju kritike, na srednjem nivou se može tražiti da istaknu jačine i slabosti, a na nižem nivou studenti mogu jednostavno isticati greške i netačnosti.

Ako je dostupna procena predavača se prikazuje before that of the student tako da se lako može izvršiti poređenje. Komentari predavača mogu služiti kao relevantna mišljenja.

Ocenu za procenu ćete sačuvati klikom na odgovarajuće dugme u dnu stranice. Postoji mogućnost ponavljanja ocenjivanja u toku perioda za "uređivanje". Kada to vreme istekne, ocene postaju dostupne studentima. "Ocena ocenjivanja" se, međutim, ne otkriva studentima sve dok konačne ocene ne postanu dostupne. (Razlog je velika verovatnoća da dođe do konfuzije između ocene rada i ocene PROCENE tog rada, u ranoj fazi zadatka razlika neće biti sasvim jasna studentima.)

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English