Ocena studentskih procena

Ovo je maksimalna ocena koja se može dati procenama koje su uradili studenti na svom i/ili nekom drugom radu. To je ocena za njihove procene. Prave ocene za procenu se računaju pomoću modula radionice poređenjem te procene sa "najboljom" procenom istog rešenja. "Najbolja" procena je ona koja je najbliža sredinjoj vrednosti svih procena. (Ovo je "težinska vrednost" srednje vrednosti ako je proceni predavača dodeljena težinska vrednost veća od jedan.) Primetimo da ako postoji samo jedna procena predatog rešenja, ta jedina procena se uzima za najbolju. Ako postoje dve procene za predato rešenje, obe se smatraju za najbolje. Jedino ako postoji tri ili više procena modul počinje da pravi razlike između procena.

Ova ocena se nekad naziva i "ocena ocenjivanja" i nije maksimalna ocena koja je dodeljena za rad, ta ocena se naziva "Ocena predatih rešenja".

Ocena studenta u radionici je suma ove ocene i ocene dobijene za predato rešenje. Tako, ako je (maksimalna) ocena za Procene studenata postavljena na 20 i (maksimalna) ocena za predato rešenje postavljena na 80, onda je (maksimalna) ocena radionice 100.

Ova vrednost se u bilo kojem momentu može promeniti i uticaj promene na ocene koje vide studenti (i predavač) je trenutan.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English