Uključivanje sebe u zadatak

Zadatak ocenjen od strane učesnika može opciono da uključi u skup radova koji svaki student treba da oceni i rad tog studenta. To znači da ako je, recimo, broj učesnika koji ocenjuju 5, onda će svaki student trebati da oceni 6 radova, gde je jedan od njih njegov rad.

Ako je broj učesnika koji ocenjuju postavljen na nulu i opcija za uključivanje sebe je uključena onda zadatak postaje samoocenjivan zadatak. Predavačevo ocenjivanje može, a i ne mora biti uključeno ovde u zavisnosti od toga da li je ta opcija podešena, ili ne.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English