Uključi ocenu predavača

Ova opcija omogućava da predavačeve procene predatih rešenja budu uključene kao i da jesu procene učesnika. Ako je opcija podešena na DA onda se prrocene predavača zapravo broje dva puta, jednom kao standardne procene predavača, a drugi put se uključuju u skup procena učesnika. Predavač može poželeti da uradi to ako (a) je broj procena učesnika za svako predato rešenje suviše mali ili (b) da pokuša da stabilizuje procene učesnika kada se one pokažu nepouzdanim ili suviše odstupaju.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English