Rukovanje zadacima u Workshop-u

Zadatak u Workshop-u je složeniji nego klasičan zadatak. On uključuje određeni broj koraka ili faza. To su

 1. Priprema zadatka (Set Up Assignment) Ocenjivanje zadatka treba raščlaniti na određeni broj ELEMENATA koji se ocenjuju. Ovo čini ocenjivanje zadatka manje proizvoljnim i daje studentima kostur na osnovu kojeg treba da rade zadatke. Predavač ima ulogu određivanja elemenata koji se ocenjuju, na taj način praveći stranicu sa ocenama. (Za više detalja pogledajte tu stranicu.)

  Sa podešenim elementima ocenjivanja predavač će normalno podneti manji broj primera rada. To su primeri za vežbu za studente da ih ocene pre pripremanja svojih sopstvenih radova. Svakako, pre nego što zadatak postane dostupan studentima, ovi primeri bi trebali biti ocenjeni od strane predavača. Ovo obezbeđuje predavaču obrazac "odgovora" kada pregleda procene studenata za ove primere (nastale u sledećoj fazi).

  Podnošenje primera radova od strane predavača je opciono i za određene zadatke može biti neprikladno.

 2. Dozvoli studentima podnošenja (Allow Student Submissions) Zadatak je sada otvoren za studente. Ako je predavač postavio primere rada, od studenata se zahteva da ocene određeni broj istih. (Broj potrebnih ocenjivanja je zadat kada je kreiran zadatak.) U momentu kada je student uradio zahtevani broj ocenjivanja, može da podnese svoj rad. U slučaju da zadatak nema primere studenti su slobodni da podnesu svoje radove bez ikakvih prepreka.

  Prednost ostavljanja zadatka u fazi Podnošenja je da se dozvoli dorađivanje podnesaka. Kada su oni kasnije dodeljeni, u naredne dve faze, bolja je raspodela rada. Ako je zadatak stavljen direktno u "Dozvoli podnošenja i ocenjivanja " (" Allow Submissions and Assessments") fazu iz faze "Pripreme" ( "Set Up" faza) (što je dozvoljeno) studenti koji predaju radove ranije biće usmereni da procene ranije predate radove, a studenti koji predaju rad sa kašnjenjem biće usmereni da procene radove predate sa kašnjenjem. Dodavanje "kašnjenja" ("delay") pre početka procenjivanja od strane učesnika ublažiće taj problem u velikoj meri.

  Kada student preda rad predavač može, ako student želi, da proceni taj rad. Ova procena može se uključiti u konačnu ocenu studenta. Ove procene mogu učestvovati i u fazi predaje i u fazi procenjivanja u zadatku.

 3. Dozvoli studentima podnošenja i procenjivanja (Allow Student Submissions and Assessments) Ako zadatak uključuje i procene drugih učesnika, studentima koji su predali rad sada su prikazani radovi drugij studenata koje treba da procene. Studentima koji još nisu predali rad dozvoljeno je da ga predaju (ali im se ne prikazuju radovi drugih studenata da ih procene). U ovoj fazi, rešenja, ponovo predata rešenja i procene predatih rešenja i ponovo predatih rešenja mogu se nalaziti zajedno.

  Predavač može hteti da razdvoji predato rešenje i procenu istog od strane učesnika u dve odvojene faze, da bi sačekao da svi studenti predaju svoje radove pre nego što se pređe u fazu procenjivanja od strane učesnika. U tom slučaju, ova faza se uopšte ne koristi, zadatak iz faze "Dozvoli podnošenja" ide direktno u fazu "Dozvoli procenjivanja". Ovo omogućava predavaču da postavi krajnji rok za predaju rešenja i zadatak se po isteku ovog roka premešta u fazu "Dozvoli procenjivanja".

  Ako predavač, u drugu ruku, ne želi ovakvu striktnu podelu u zadatku, onda zadatak koristi ovu fazu. Kada je dozvoljeno da se predata rešenja i procene javljaju zajedno, predavač bi trebao da razmisli o postavljanju Nivoa novog dodeljivanja na JEDAN (ili eventualno DVA) da dozvoli dodeljivanjima da teku nesmetano (za više detalja pogledajte stranicu za pomoć za tu opciju). Primetimo da, ako je urađeno tako, to će dovesti do toga da neka od predatih rešenja budu više puta procenjena (od strane učesnika) a neka manje u odnosu na većinu predatih rešenja.

  Kada student završi procenu učesnici mogu da vide tu procenu. Student koji je predao rešenje može komentarisati u proceni ako je ta opcija odabrana za zadatak.

 4. Dozvoli studentima procenjivanja (Allow Student Assessments) U ovoj fazi se nastavljaju procene učesnika ali studentima nije dozvoljeno da predaju rešenja, što uključuje i ponovnu predaju rešenja. Studentima koji nisu predali svoje rešenje kaže se da predaja rešenja više nije dozvoljena i njima se ne prikazuju nikakvi podnesci (drugih učesnika) da procene.

 5. Prikazivanje konačnih ocena Završna faza zadatka postoji da bi se omogućilo studentima da vide detaljno svoje konačne ocene. Individualne procene koje doprinose konačnoj oceni svakog predatog rešenja mogu biti ponovo pregledane.

  Studentima (i predavaču) se prikazuje "Zajednička tabela" svih predatih rešenja studenata. Ona su poređana po visini ocene, najbolje rešenje je u vrhu.

U bilo kojoj fazi zadatka predavač može otvoriti Administratorsku stranicu. Ona pokazuje trenutnu fazu zadatka. Takođe, izlistava Primere predatog rešenja predavača (ako ih ima), procene studenata (primera predavača, svojih radova, i predatih rešenja drugih studenata), i predata rešenja studenata. Predavač ovu stranicu može koristiti da proceni i ponovo proceni predata rešenja, izbriše predata rešenja i procene, i uopšte da prati tok zadatka.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English