Broj procena predavačevih primera

Ovaj broj određuje da li se od studenata traži da ocenjuju nekakve primere radova pre nego što predaju svoj rad. Ako ovaj broj nije nula, onda svaki student treba da oceni taj broj primera. Svoj rad mogu predati nakon što su uradili ove procene.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English