Broj priloga očekivanih u predatom rešenju

Broj kojise ovde unese određuje koliko "kućica za postavljanje" ("upload boxes") se prikazuje kada student predaje svoje rešenje. Ova broj može biti nula, što znači da nisu dozvoljeni prilozi. Ako se prilozi očekuju, broj se postavlja na 1, 2, najviše 5. Normalno je da je ova broj 0 ili 1, ali u nekim zadacima se može tražiti od studenata da predaju više od jednog priloga.

Ako je broj postavljen na 3, recimo, i student priloži samo dva dokumenta uz svoje rešenje, biće priložena samo dva dokumenta i neće biti poruka sa upozorenjem. Prema tome, kada predaju rešenje (u jednokoračnom postupku) studenti mogu da prilože proizvoljan broj dokumenata uz svoje rešenje, sve do maksimalnog broja određenog ovom opcijom.

Primedba: Ova opcija ne određuje maksimalan broj priloga koje studenti mogu da dodaju svom rešenju. Ona samo određuje koliko će "kućica za postavljanje" biti prikazano. Student je slobodan da doda više priloga svom rešenju uređivanjem rešenja. Ovo bi bilo neuobičajeno.

Podrazumevana vrednost ove opcije je nula, tj. prilozi nisu obavezni.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English