Šifre

Ovo polje postavlja šifru "pristupa" za vežbu. Šifra može da sadrži do 10 karaktera. Šifra može biti promenjena u bilo kojem momentu za vreme trajanja radionice. Ukoliko se od studenata traži da unesu šifru da bi pristupili radionici, radionica je određena opcijom "Koristi šifru".

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English