Objavi ocene predavača

Ovaj datum može da se koristi da bi se sakrile procene (i ocene) predavača sve do navedenog datuma. Po pravilu datum se postavlja na datum i vreme kreiranja Radionice. Ako datum nije promenjen onda su procene predavača dostupne studentima po isteku kraćeg vremena nakon što su završene (kratko vreme je obično pola sata, "maksvremeuređivanja" ("maxeditingtime"). Podešavanje ove opcije predavaču daje mogućnost da u zadatku zadrži svoje procene za kasnije. Recimo, ako predavač želi da zadrži svoje procene do isteka krajnjeg roka, onda je datum objeve postavljen da bude isti kao i datum krajnjeg roka.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English