Ponovno predavanje zadataka

Po pravilu, studenti ne mogu ponovo da predaju zadatke, dozvoljeno im je da to urade samo jednom.

Ako uključite ovu opciju, onda će studentima biti dozvoljeno da predaju više od jednog rada za taj zadatak. Ovo može bitit korisno ako predavač želi da ohrabri studente da urade bolje zadatke iterativnim procesom.

Procena predatih rešenja je dodeljena na bazi broja procena kojih je rešenje imalo. Tako nova predata rešenja studenta vrlo lako postaju kandidati za procenu od strane učesnika. Međutim, ako je student ponovo predao neki broj rešenja u kratkom roku onda ona sva imaju istu verovatnoću da budu procenjena. Zadatak NE daje prioritet najnovijem predatom rešenju.

Konačna ocena studenata je bazirana na njihovim ukupnim "ocenama ocenjivanja" i na predatom rešenju sa najvišom ocenom.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English