Samoocenjivanje

Zadatak u radionici može opciono da uključi u skup radova koje određeni student treba da proceni i njegov sopstveni rad. To znači da ako je, recimo, broj radova studenata koje svaki student treba da preceni postavljen na 5, onda će svaki student biti zamoljen da proceni 6 radova, gde je jedan od njih njegov sopstveni.

Ako je broj radova studenata postavljen na nulu i opcija samoocenjivanja je uključena, onda zadatak postaje samoocenjivan zadatak.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English