Sakrij ocene pre potvrđivanja

Ova opcija se može koristiti u zadatku radionice kada mora postojati potvrđivanje između studenata u svakom zadatku. Pretpostavljena vrednost je da se prikaže student čiji rad se procenjuje sa komentarima i ocenama procene učesnika. Ovo može dovesti do više polemika nego kad je opcija uključena i procene se prikazuju bez ocena.

Ako opcij aodređuje da se ocene sakriju u proceni učasnika, ocene se prikazuju kada je došlo do potvrđivanja. Ovo potvrđivanje će, naravno, biti urađeno samo na komentarima. Ako se ovi komentari ne poklapaju u razumnoj meri sa ocenama, onda student čiji rad je ocenjivan može da se žali predavaču.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English