Obrazac forme ocenjivanja

Ova stranica prikazuje detalje trenutne forme koja se koristi za ocenjivanje Vašeg zadatka. Nju će koristiti predavač prilikom ocenjivanja Vašeg zadatka. Dalje, u zadatku koji ocenjuju drugi učesnici, istu formu ćete koristiti Vi i Vaše kolege studenti da biste ocenili predato rešenje.

Molim primetite da iako možete menjati ocene u ovoj formi, te promene NEĆE biti sačuvane. Ovo je samo obrazac forme, ali će veoma sličnu formu koristiti predavač i verovatno Vi tokom ovog ocenjivanja.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English