Podnošenje nastavničkih primera

Ukoliko se od studenata zahteva da ocene primere delova nekog rada pre nego što podnesu sopstveni, nastavnik koristi ovaj link da podnese taj rad. Nastavnik može podneti bilo koji broj delova rada. Ako je broj delova rada veći od broja primera ocenjivanja koje svaki student mora napraviti, rad je pridružen na proizvoljan ali balansiran način. Sistem će pokušati da osigura da je svaki od primera pridružen studentima isti broj puta. Pridruživanje je proizvoljno tako da ako su, na primer, deset primera podneti tada je veoma mala verovatnoća da će prvom studentu biti pridruženi podnesci 1, 2 i 3 na ocenjivanje.

Ako nastavnik podnese manji broj primera nego što je dato u odgovarajućem parametru ocenjivanja, studentima su dati samo ti primeri na ocenjivanje.

Nakon što je nastavnik podneo primere, važno je da i oceni te iste primere. Ocenjivanja od strane nastavnika se koriste interno kada studenti ocenjuju primere. Što su bliže ocenjivanja od strane studenta i nastavnika, to je veći rejting ocene pridodat studentu. Ocenjivanja urađena od strane nastavnika su privatno njegova, i NEĆE biti prikazana studentima u bilo kom stadijumu tokom zadatka. Ocene pridružene studentima za ova ocenjivanja su, ipak, prikazana studentima. Jednom ocenjeni, studentima je data prilika da ponovo ocene primer ukoliko žele veći rejting svoje ocene.

Primeri i njihova ocenjivanja mogu se pregledati i revidirati na stranici Administracija.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English