Težina nastavničkog ocenjivanja

Ova opcija, obično podešena na 1, može se koristiti da ili "isključi" bilo kakvo ocenjivanje od strane nastavnika, da im da jednaku težinu kao i studentskim ocenjivanjima, ili da im da veću težinu od studentskih ocenjivanja.

Normalna vrednost za ovu opciju je 1. Ovo daje nastavnikovim ocenjivanjima istu težinu kao studentovim.

Može doći do okolnosti kada se oseća da studenti uporno daju veće ocene nego što bi trebalo, što njihovim kolegama povećava prosek. Suprotno se može dogoditi kada kolege bivaju ocenjene prenisko (ali je to ipak ređi slučaj). Loše davanje ocena od strane studenata može biti nadomešćeno, do nekog stepena, povećavanjem vrednosti ove opcije. Podešavanjem vrednosti na 5, na primer, znači da ako postoji 5 studentskih ocenjivanja svakog podneska, onda nastavnikovo ocenjivanje ima istu težinu (prilikom odbacivanja sumnjivih ocenjivanja i pri određivanju same ocene) kao svih 5 ocenjivanja obavljenih od strane studenata. U daljoj analizi ocenjivanja, studentova ocenjivanja koja se ne slažu sa onim urađenim od strane nastavnika imaju više izgleda da budu odbačena kada je ova opcija veća od jedan. Preostala ocenjivanja su bliže nastavničkoj oceni time dajući više težine nastavničkom ocenjivanju.

Ova opcija se može promeniti u bilo kom trenutku tokom zadatka.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English