Ocenjivanja sa i bez ocene (studentski podnesci)

Ocenjivanja studentskih podnesaka Ovo su "susedska" ocenjivanja koja vrše studenti uzajamno na njihovim radovima. U opštem slučaju, ova ocenjivanja NE MORAJU biti ocenjena od strane nastavnika. Ukoliko je svaki od studentskih podnesaka ocenjen oko pet puta, sistem može doneti razuman zaključak o individualnoj proceni dostignuća studenata. Kada je broj "susedskih" ocenjivanja relativno mali, tada će nastavnik možda poželeti da ocenjivanjima pridruži i samu ocenu. Sve ocene pridružene ocenjivanju se mogu uzeti u obzir pri izračunavanju konačne ocene za studente.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English