Ocenjivanja sa i bez ocene (nastavnički podnesci)

Ocenjivanje nastavničkih podnesaka su uzorni primeri delova rada koje zadatak može zahtevati od studenata da urade pre nego što podnesu sopstveni rad. Ova ocenjivanja bi, u opštem slučaju, trebao vršiti nastavnik. Ocenjivanja će pokazati da li student razume zadatak, i pružiti korisnu povratnu informaciju nastavniku o tome da li je potrebna neka ispravka ili fino podešavanje zadatka. Dalje, ako je u pitanju ocenjivanje sa ocenom, nastavnički komentari su dostupni studentu. Oni mogu pružiti vredna usmerenja studentu u toku pripreme njihovog dela rada vezanog za zadatak.

Ova ocenjivanja ne moraju u sebi uključivati i samu ocenu. Ukoliko ocenjivanje studenovog rada ostavimo bez ocene to ne sprečava studenta da podnese svoj rad. Ipak, preporučeno je da se da makar primer ocenjivanja, iz razloga gore navedenih.

Indeks svih datoteka pomoći
Prikaži ovu pomoć na jeziku: English